Comfort

Een comfortabel huis is warm in de winter, koel in de zomer en is altijd gevuld met frisse, zuurstofrijke lucht. Om energie te besparen en uw comfort te vergroten meet Adem uw gehele huis, want meten is weten. Adem meet warmteverliezen, de gezondheid van het binnenklimaat en energielasten. Een selectie:


Warmteverliezen meten:

Het inmeten van de woning en het doorrekenen van warmteverliezen door constructies (gevel, glas, vloer en dak) in ISSO51.


Het onzichtbaar zichtbaar maken:

Met behulp van thermografisch onderzoek zijn we in staat om warmteverliezen als gevolg van luchtlekken, isolatielekken en koudebruggen in beeld te brengen. We steken de thermometer in uw woning. Warmte in beeld.


Energiemetingen:
Meterstanden als nulmeting. Meterstanden na de energie renovatie dienen als budget om energiekosten te blijven controleren. 50% Reductie is mooi, maar liever nog willen we naar energieneutraal. De weergegevens (graaddagen) in onze database voor gasmeterstanden maakt het mogelijk om jaar-voor-jaar het verbruik van energie goed te kunnen vergelijken. Het verbruik van gas in een zachte winter kan dan worden vergelijken met een koudere winter. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de zomer waar energie wordt gestopt in het comfortabel en zuinig koelen van de woning.


Onderzoek naar binnenklimaat (CO2, luchtvochtigheid, bacteriën en allergenen):

Isoleren is goed, maar ventileren nog beter. Een energiezuinige woning moet worden geventileerd. Goede ventilatie is gezond, maar vervuiling van de apparatuur en slecht onderhoud leidt tot ongezonde lucht. Adem kan dit meten. We staan in nauw contact met een gecertificeerd lab en nemen lucht- en contactmonsters.


Energieprestatie en financieel rendement:

Adem zet een beproefd rekenmodel in om per energiemaatregel te kunnen laten zien wat deze doet in CO2 reductie, besparing van gas en kwh en besparing in Euro's.

 


 
<h1>adembouw.nl sitemap:</h1> <a href="http://www.adembouw.nl/home">[doelgroepen]</a><br /> -<a href="http://www.adembouw.nl/adem">Adem</a><br /> --<a href="http://www.adembouw.nl/gezond-wonen">Gezond wonen</a><br /> ---<a href="http://www.adembouw.nl/de-natuur-als-uitgangspunt">De natuur als uitgangspunt</a><br /> --<a href="http://www.adembouw.nl/zuurstof">Zuurstof</a><br /> ---<a href="http://www.adembouw.nl/ademen">Ademen</a><br /> -<a href="http://www.adembouw.nl/het-moderne-vroeger">Het moderne vroeger</a><br /> --<a href="http://www.adembouw.nl/waarden-van-vroeger">Waarden van vroeger</a><br /> ---<a href="http://www.adembouw.nl/techniek-van-nu">Techniek van nu</a><br /> -<a href="http://www.adembouw.nl/natuurlijke-denkwijze">Natuurlijke denkwijze</a><br /> --<a href="http://www.adembouw.nl/de-mens-centraal">De mens centraal</a><br /> ---<a href="http://www.adembouw.nl/het-klimaat-als-basis">Het klimaat als basis</a><br /> -<a href="http://www.adembouw.nl/gezond-natuurlijk">Gezond natuurlijk</a><br /> --<a href="http://www.adembouw.nl/materiaalgebruik">Materiaalgebruik</a><br /> ---<a href="http://www.adembouw.nl/natuurlijk">Natuurlijk</a><br /> --<a href="http://www.adembouw.nl/binnenklimaat">Binnenklimaat</a><br /> ---<a href="http://www.adembouw.nl/gezond">Gezond</a><br /> -<a href="http://www.adembouw.nl/ons-bouwproces">Ons bouwproces</a><br /> --<a href="http://www.adembouw.nl/samenwerken">Samenwerken</a><br /> ---<a href="http://www.adembouw.nl/bouwteam">Bouwteam</a><br /> -<a href="http://www.adembouw.nl/maandlusten">Maandlusten</a><br /> --<a href="http://www.adembouw.nl/maandlasten">Maandlasten</a><br /> ---<a href="http://www.adembouw.nl/woongenot">Woongenot</a><br /> <a href="http://www.adembouw.nl/algemeen">[algemeen]</a><br /> -<a href="http://www.adembouw.nl/gezond-wonen-werken">Gezond Wonen &amp; Werken</a><br /> --<a href="http://www.adembouw.nl/comfort"><b>Comfort</b></a><br /> --<a href="http://www.adembouw.nl/uw-energierekening">Uw energierekening</a><br /> --<a href="http://www.adembouw.nl/toekomst">Toekomst</a><br /> -<a href="http://www.adembouw.nl/werkwijze">Werkwijze</a><br /> --<a href="http://www.adembouw.nl/energieplan">Energieplan</a><br /> --<a href="http://www.adembouw.nl/advies-ontwerp">Advies &amp; Ontwerp</a><br /> --<a href="http://www.adembouw.nl/oplevering-monitoring">Oplevering &amp; Monitoring</a><br /> -<a href="http://www.adembouw.nl/wie-zijn-adem">Wie zijn Adem?</a><br /> --<a href="http://www.adembouw.nl/over-ons">Over ons</a><br /> --<a href="http://www.adembouw.nl/contact">Contact</a><br /> --<a href="http://www.adembouw.nl/actueel">Actueel</a><br />